A VPauto általános értékesítési feltételei

A VPAuto SAS az Önkéntes Árverések Tanácsánál bejelentett önkéntes értékesítések lebonyolítója; önkéntes értékesítéseket szervez, valamint a logisztikát.
Maîtres GUIGNARD, VEYRAC és HEDIER, hivatalos bírósági árverési biztosok, önkéntes értékesítéseket szervez.

Az eladás létrejöttéhez az elkelt szót ki kell mondani. Ekkor a legnagyobb ajánlatot tevő és utoljára licitáló lesz a nyertes ajánlattevő. Az árverés közben felmerülő vita esetén, azaz ha megállapítást nyer hogy két vagy több licitáló egyszerre tett azonos értékű ajánlatot, szóban, jelzéssel, vagy interneten, és egyszerre tartanak igényt arra a tárgyra, az „elkelt” szó kimondása után a szóban forgó tárgyat azonnal ismét értékesítésre bocsátják a licitálók által ajánlott áron, és minden jelenlévő ismét licitálhat rá.

Bírósági értékesítéseknél a nyertes ajánlattétel kimondása után a vásárolt javak a nyertes ajánlattevő teljes felelőssége alá kerülnek. A nyertes ajánlattevők feladata a tételek biztosítása, azonnal az eladás után. A nyertes ajánlattevőknek azt javasoljuk, hogy a tételeket a legrövidebb időn belül szállítsák el, hogy elkerüljék az őket terhelő mozgatási és őrzési költségeket. A raktározásért az árverési biztos semmilyen jogcímen nem felelős.

részvétel az árveréseken

Ajánlattételt követően a tétel nyertes ajánlattevőjének be kell mutatnia a VPAuto munkatársainak:

Magánszemélyeknek: egy érvényes személyi okmányt (személyi igazolvány/útlevél) és egy fizetési eszközt (csekk, bankkártya).

Cégeknek: egy eredeti cégkivonatot, az ügyvezető érvényes személyi okmányát (személyi igazolvány/útlevél) és egy fizetési eszközt (csekk, bankkártya). Az ügyvezető távollétében egy álala aláírt meghatalmazást.

eladási ár

Az árverések tartalmazzák az értékesítési költségeket.
Ezen felül 100 € (áfával együtt) kezelési költség kerül kiszámlázásra.

Bírósági értékesítések: a bírósági értékesítések 14.28% (törvényes mértékű) költségeit tartalmazza a vételár.
A műszaki ellenőrzés vagy szakértői jelentés díja külön felszámításra kerül (*).

ÁFA

Egyes járműveken szerepel az „ÁFA” megjelölés: IGEN. A 20% általános forgalmi adót tartalmazza a vételár, és az ÁFA-t feltüntető számla kerül kiállításra.

A többi járműnél nem kerül dokumentum kiállításra az ÁFA feltüntetésével.

online vételi utasítás

A weboldalon keresztül kibocsátott vételi utasítással képviseleti megbízás adható a VPauto számára az értékesítés napjára. A VPauto a vevő számára licitál az általa kiválasztott egy vagy több tételre.

A vételi utasítás a weboldalon keresztül adható, az értékesítés napjának és a jármű bemutatásának időpontjáig.

Az értékesítési napot megelőző nap éjfél után nem törölhető a weboldalról.

Ez a vételi utasítás tartalmazza az ajánlatok összegét, a járművek kívánt számát, valamint azokat az információkat, amelyek szükségesek a tétel vevőnek történő átadásához: a vevő neve és címe Ezekre az adatokra szükség van az értékesítési igazolás kiállításához.

500 € átalanydíjat foglalunk le járművenként; az összeg előleg a vételi utasításban feltüntetett kívánt járművekre.

1. eset, elnyert ajánlat:
A jármű elnyerése esetén 500 € előleg terhelésre kerül az eladást követően, ami a szállítás előtt fizetendő teljes összegből (költségekkel együtt) levonásra kerül.

2. eset, az ajánlatot felüllicitálták
Nem történik terhelés és a tranzakció törlésre kerül.

Az 500 eurót semmilyen esetben és okból nem térítjük vissza, legyen az ügyfélhiba, a weboldal funkcióinak nem megfelelő használata, a bankkártya nem megfelelő használata, az értékesítési feltételek hiánya vagy téves értelmezése, a megvásárolt jármű műszaki és/vagy adminisztratív elemeinek hiánya vagy hibás értelmezése, stb.
Ez az összeg fedezi a VPauto gépjármű-értékesítési, lemondási és kiállítási költségeit.

live árverés

A VPauto.fr weboldalon kibocsátott ajánlat kötelezi az ajánlattevőt. Ha ajánlatával megnyeri az árverést, ő lesz az új tulajdonos. A tulajdonjog átruházása visszavonhatatlan.

1. eset, elnyert ajánlat:
A jármű elnyerése esetén 500 € előleg terhelésre kerül az eladást követően, ami a szállítás előtt fizetendő teljes összegből (költségekkel együtt) levonásra kerül.

2. eset, az ajánlatot felüllicitálták:
Nem történik terhelés és a tranzakció törlésre kerül.

Az 500 eurót semmilyen esetben és okból nem térítjük vissza, legyen az ügyfélhiba, a weboldal funkcióinak nem megfelelő használata, a bankkártya nem megfelelő használata, az értékesítési feltételek hiánya vagy téves értelmezése, a megvásárolt jármű műszaki és/vagy adminisztratív elemeinek hiánya vagy hibás értelmezése, ill. az ajánlattevő fizetésképtelensége. A VPauto fenntartja a jogot a bírósági úton történő behajtásra abban az esetben, ha a viszonteladási ár alacsonyabb, mint az eredeti eladási ár.
Ez az összeg fedezi a VPauto gépjármű-értékesítési, lemondási és kiállítási költségeit.

fizetés

AZ ELADÁS NAPJÁN TÖRTÉNŐ ÁTVÉTEL (CSAK 15 000 EURÓNÁL KISEBB ÉRTÉKŰ ADÁSVÉTEL ESETÉN)>
vagy egy 3 napnál nem régebben kiállított „normál” csekk az Ön bankja által kiállított fedezetigazolás kíséretében, amely fedezi a tranzakció összegét: bélyegzővel, dátummal és a bank aláírásával hitelesítve.
> Vagy bankcsekk
> Vagy bankkártya: A bank által engedélyezett fizetési limit betartásával.

AZ ELADÁS NAPJA UTÁN TÖRTÉNŐ ÁTVÉTEL 15 000 EURÓNÁL NAGYOBB ÉRTÉKŰ VÁSÁRLÁSOK ESETÉN:
Csak átutalást fogadunk el. Járművek hozhoz szállítása csak előzetes egyeztetés alapján, a teljes vételár kézhezvétele után lehetséges.

COVID-19:
A kijárási korlátozások miatt fizetést kizárólag banki átutalással fogadunk el.

KÉSZPÉNZ
Készpénzben történő fizetést nem áll módunkban elfogadni.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy csak a teljes összeg megfizetése után adjuk át a járművet.

(*) A végrehajtási értékesítéseknél csak a bank által kibocsátott csekkel vagy átutalással történő fizetést fogadjuk el.

A járművet a Vevő bankszámlájáról indított átutalással 48 órán belül kell kifizetni a VPAuto által kibocsátott számlának megfelelően.

a járművek elviteli határideje

A megszerzett járművet az értékesítést követő maximum 7 napon belül birtokba kell venni.
E határidő túllépése esetén minden további nap után (nettó) 10 euró őrzési díjat számítunk fel.

A forgalmi engedély átadása

Ha a régi forgalmi engedélyt nem adják át a jármű átvételekor, három héten belül postai úton megküldésre kerül (a számlán szereplő címre).

exportálás

Akik exportra szándékoznak járművet vásárolni, ajánlattétel előtt fel kell venniük a kapcsolatot a kereskedelmi osztályunkkal:
1. tájékozódjanak arról, hogy lehetőségük van-e áfamentes vásárlásra, vagy nem.
2. Hogy megtudják, milyen dokumentumokat kell átadniuk.

Minden exportálni kívánt járműre nettó 35 euró (bruttó 42 euró) felárat számítunk fel, a feltüntetett áron és a kezelési költségen felül.

A VPauto nem állít ki igazolást vagy tanúsítványt az exportra szánt jármű vagy járművek közösségi vagy nem közösségi eredetéről.
A jármű(vek) kivitelét igazoló dokumentumokat az értékesítés időpontjától számított 90 napon belül be kell nyújtani a VPauto-hoz.
Ezen időszak után az adásvétel Franciaországban megtörténtnek tekintendő, és az esetleges ÁFA-letétet a francia adóhatóságnál be kell fizetni

tulajdonátruházás

A VPAUTO SAS az áru eladójának ügynökeként működik.

A törvénynek megfelelően a tulajdonjog átruházása az áru teljes kifizetése és átadása után lép hatályba. Az árut a VPAUTO semmilyen okból nem veheti vissza.

A vásárolt jármű forgalmi engedélyének megszerzéséhez meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket. Ezzel párhuzamosan a nyertes ajánlattevő adatai bekerülnek a SIV (rendszáminformációs) rendszerbe

Elállási jog: elv: felhívjuk figyelmét, hogy árverés útján történő adásvétel esetében az árverés eredményének kihirdetését követően az elállási jog semmilyen okból nem gyakorolható.

Elállási jog: online értékesítés
Amikor ez az értékesítés az áru előzetes kiállítása nélkül történik és az árverésen fizikailag nincsen jelen közönség, az elállási jog gyakorolható.

A nyertes ajánlattevőnek a jármű leszállításának napjától számított tizenöt naptári nap áll rendelkezésre, szem előtt tartva, hogy az aukció sajátos jellemzőire való tekintettel ez az árverés megnyerésének napjától számítva legfeljebb 3 munkanapon túl nem hajtható végre.

Ennek a jognak a gyakorlásához a nyertes ajánlattevőnek tértivevényes ajánlott levelet kell küldenie a VPauto SAS részére, amelyben egyértelműen kifejezi elállási szándékát, és amelyhez csatolja a személyazonosítását lehetővé tevő mellékleteket:
- számla
- forgalmi engedély másolata
- az adásvétel során átadott egyéb dokumentumok
- RIB
- kitöltött űrlap (az alább mellékelt minta szerint)

Ez az elállási jog csak akkor gyakorolható, ha az árverés során a járműhöz tartozó összes dokumentumot legkésőbb a jármű visszaszállításával egy időben visszaküldik.

A jármű visszaszállításából eredő költségek a nyertes ajánlattevőt terhelik.

A járművet abban az állapotban kell visszaküldeni, amelyben az az adásvétel napján volt, és legkésőbb a tértivevényes ajánlott levél feladásának napjától számított tizenöt napon belül.

Ha a visszaszolgáltatott jármű megsérült és/vagy baleset érte, vagy a vevőnek felróható nem rendeltetésszerű használat következtében meghibásodott, a javítási költségek a vevőt terhelik. Egyet nem értés esetén a felek szakértőt jelölhetnek ki.

Ha a jármű kilométerszámlálójának állása meghaladja az átadási pont és a vevő címe közötti elméleti távolság másfélszeresét, akkor a többlet futott kilométert bruttó kilométeráron euróban kiszámlázzuk.

A VPauto SAS a jármű átvételétől számított hét naptári napon belül visszatéríti a vételárat a nyertes ajánlattevőnek, adott esetben a javítás és a futott kilométertöbblet költségeinek levonása után.

Elállási jog: online értékesítés a jármű előzetes kiállításával
Az előzetes kiállítás után vagy nyilvánosság jelenlétében történő értékesítésre nem vonatkozik az elállási jog.

műszaki ellenőrzés és szakértői jelentés

Az engedélyezett központokban elvégzett műszaki ellenőrzések vagy szakértői jelentések (Bilans-Expert) eredménye megtalálható a kiállított járműveken, illetve megtekinthető és letölthető a weboldalról. Az esetleges javítások a vevőt terhelik, akinek a munka elvégzése után szükség esetén át kell vizsgáltatnia a járművet a forgalmi engedély megszerzése előtt.

Az árveréseken való részvétel előtt feltétlenül olvassa el ezeket a dokumentumokat.
Minden vevő úgy tekintendő, hogy elolvasta a műszaki ellenőrzés vagy a szakértői jelentés (Bilan Expert) eredményét.

JÁRMŰ VESZÉLYES HIBÁVAL/HIBÁKKAL: Veszélyt jelentően meghibásodott jármű esetén nyomatékosan javasoljuk, hogy a járművet vontatóval vagy szállítócéggel szállítsa el.

nem gördülő járművek

A „nem gördülő” kategóriában értékesített járművek változatlan állapotban kerülnek értékesítésre. Ezek a járművek nem estek át műszaki ellenőrzésen, szakértői felmérésen vagy közúti teszten. Előre be nem jelentett vagy fel nem tárt hibákat tartalmazhatnak. A VPauto ezekre a járművekre nem fogad el reklamációt.

biztosítás és garanciák

24 ÓRÁS biztosítási lehetőség (felelősségbiztosítás): a részleteket lásd a biztosítási kínálatoknál
A jármű elviteléhez és a vele való közlekedéshez kötelező biztosítást kötni (A közlekedési törvény K324-1 cikke és a biztosítási törvény L211-1 cikke).

A garanciákra a Car Protection Services ügyelete biztosított minden értékesítésnél. Lásd részletesen a Premium kínálatnál
Tájékoztatás : 09.70.77.28.59.

VPauto SAS

Járművek önkéntes értékesítése nyilvános árveréseken
Társasági székhely: 277 Rue de Kerpont. ZI de Kerpont. 56855 CAUDAN Cedex
Tel.: 02.97.76.62.00 - Fax : 02.97.81.37.60
Társasági tőke 2 000 000 euró - Engedély: 2002.190
Közösségi adószám: FR66442496170

Minta a kitöltendő vagy lemásolandó elállási űrlaphoz

Ellálás az adásvételtől (A fogyasztóvédelmi törvénykönyv L. 221‐18. cikke)

Alulírott (név, keresztnév) ....................................

Cím..............................................................................

Irányítószám:............... Város:..........................

kérem az alább adásvétel törlését, amelyet magánszemélyként kezdeményeztem.

Adásvétel dátuma:....................................

Jármű nyilvántartásba vétele:.........................

Kelt: .............................................

Aláírás

Az elállási űrlapot kitöltve, ajánlott tértivevényes levélben, az általános értékesítési feltételekben meghatározott összes igazoló dokumentummal együtt, a kézbesítés napjától számított 15 naptári napon belül kell elküldeni.