Adatvédelmi elvek

Köszönjük, hogy igénybe vette a VPauto szolgáltatásait. Az Ön bizalma fontos számunkra, ezért nagy jelentőséget tulajdonítunk személyes adatainak védelmének.

A VPauto adatkezelőként kezeli az Önre vonatkozó személyes adatokat a webhely vagy a mobilalkalmazás (a továbbiakban „webhely” vagy „alkalmazás”) használatával összefüggésben.

A VPauto elkötelezett személyes adatainak védelmének biztosítása iránt, az adatvédelmi törvénnyel összhangban.


Az adatvédelmi irányelveknek az a célja, hogy tájékoztassa Önt személyes adatai gyűjtésének, feldolgozásának és felhasználásának módjáról, továbbá a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogairól a vonatkozó rendelkezések értelmében, különös tekintettel az 1978. január 6-i 78-17. francia adatvédelmi törvényre és az adatok védelmére vonatkozó 2016/679 rendeletre („A személyes adatok védelmére alkalmazandó rendeletek”).

A. A gyűjtött adatok kategóriái

Webhelyeink és alkalmazásaink használata során több személyes adatot gyűjthetünk. Ezek a személyes adatok nem személyes adatokkal is összefüggésbe hozhatók, amelyet cookie-k vagy nyomkövetők segítségével gyűjtenek.

A VPauto a magánszemélyekről a következő adatokat gyűjti:


 • Személyazonosító adatok (pl.: név, utónév, cím, e-mail cím stb.). Ezeket az adatokat közvetlenül Öntől gyűjtjük, az Ön beleegyezésével, amikor személyes felhasználói fiókot hoz létre, hírlevélre regisztrál, figyelmeztetéseket hoz létre, becslést kér átvételre; a 15 év alatti kiskorúakat úgy kell tekinteni, hogy személyes adataik nyilvántartásba vételéhez és továbbításához megkapták a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulását. Az adatgyűjtő űrlapokon a kötelező adatokat csillag jelzi. Ezen adatok nélkül az adatgyűjtéshez kapcsolódó szolgáltatás nem biztosítható.
 • Azonosítási adatok. A felhasználói fiók létrehozásához használt felhasználónévről és jelszóról van szó.
 • A cookie-k vagy nyomkövetők segítségével gyűjtött csatlakozási adatok (pl.: a csatlakozás dátuma és időpontja, a csatlakozás időtartama, megtekintett oldalak).
 • Böngészési adatok (a webhelyre vagy az alkalmazásra csatlakozó terminál IP-címe, a csatlakoztatott terminál operációs rendszere, telefonszolgáltató, annak az oldalnak az internetcíme, ahonnan a terminál érkezett, a terminál által használt böngészőprogram verziója, letöltési hibák, a terminál által használt böngészőprogram nyelve).

A VPauto a szakemberektől a következő adatokat gyűjti:


 • Ugyanazokat az adatokat, mint a magánszemélyektől, az azonosítási adatokat a következőkkel kiegészítve: Kbis (cégjegyzékszám) és RIB (bankazonosító).

A VPauto közönségméréseket is végez a webhelyen vagy a mobilalkalmazáson. VPauto méri például a webhely látogatásainak számát, a megtekintett oldalak számát, a látogatók tevékenységét és visszatérési gyakoriságukat.

B. Az adatgyűjtés célja

A VPauto csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti a személyes adatokat.

A VPauto az Ön adatait egy személyautó projekt (vásárlás és/vagy átvétel) végrehajtása részeként kezeli.


Ennek érdekében a VPauto az alábbi célokat követi:


 • Az ügyfél vagy a felhasználó személyazonosságának kezelése és hitelesítése.
 • Az ügyfél vagy a felhasználó megrendelésének vagy foglalásának kezelése.
 • Számlázás és a fizetések beszedése.
 • Kifizetés átvétel, túlfizetés vagy kedvezmény esetén.
 • Értékesítés előtti, értékesítési és értékesítés utáni szolgáltatások nyújtása.
 • Személyes adatok, jótállási szerződések jellemzőinek és jogainak kezelése.
 • Panaszok kezelése.
 • Kommunikáció ügyfélkezelés céljából.
 • Bejövő levelek kezelése.
 • Kintlévőségek behajtása.
 • Jogviták kezelése.
 • Kintlévőségek behajtása.
 • Az érintettek jogaira vonatkozó kérdések kezelése.
 • A szolgáltatások működtetése.

A VPauto a személyautó projektek szigorú végrehajtásán kívül más az adatokat más célokra is feldolgozza. Ebben az esetben a VPauto meggyőződik arról, hogy jogos érdeke fűződik a feldolgozás végrehajtásához. Ezenkívül szükség esetén az adatok feldolgozásához az Ön beleegyezése is szükséges, amit Ön bármikor visszavonhat.


Ennek érdekében a VPauto az alábbi célokat követi:


 • Direkt marketing műveletek szervezése.
 • Személyre szabott kommunikációk küldése: Mérjük küldeményeink megnyitási arányát, hogy az Ön igényeihez igazíthassuk őket.
 • Kereskedelmi események szervezése.
 • Hírlevelek küldése, ha Ön beleegyezett a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével.
 • A partnerek kereskedelmi ajánlatainak megküldése, ha Ön beleegyezett a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével.
 • Felmérés az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek körében
 • Az ajánlatok és az ügyfélkapcsolatok javítása
 • A platformok és szolgáltatások biztonságának garantálása
 • Csalások elleni küzdelem.
 • Lehetőség arra, hogy Ön a webhelyeinken és alkalmazásainkon böngésszen és tartalmunkat az Ön termináljához igazíthassuk a navigáció javítása érdekében.
 • Az űrlapokon megadott információk tárolása (például az Ön felhasználói fiókja)
 • A webhely vagy az alkalmazás közönségének és látogatottságának elemzése.

A VPauto az Ön adatait feldolgozza a jogi vagy szabályozási kötelezettségeinek teljesítése érdekében is. Ennek érdekében a VPauto az alábbi célokat követi:


 • A szükséges adatok tárolása a jogi kötelezettségek teljesítése érdekében.
 • Az arra jogosult hatóságoktól érkező adatközlési kérelmek kezelése.

C. Az adatok címzettjei

Ezek az adatok a következő célokra szolgálnak:


 • A VPauto társaság részlegei és munkatársai számára, akik funkciójuknál fogva jogosultak arra, hogy megismerjék azokat.
 • Esetleges alvállalkozóink számára, azon célok szigorú betartása mellett, amelyekre az adott személyes adatokat gyűjtötték, például az árverésen elkelt járművek kiszállítása vagy átvett járművek elvitele, bankgarancia élő árveréseken való részvétel esetén, a számlák biztonságos fizetése.
 • Üzleti partnereink számára, ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy az adatait továbbítsuk részükre, hogy kereskedelmi ajánlatokat küldjenek Önnek.

Ezenkívül az adatok közölhetők bármely hatósággal, amely jogosult azok megismerésére, különösen az igazságügyi, rendőrségi vagy közigazgatósági hatóságok.


A VPauto autó ezenkívül nem adja át a személyes adatait harmadik félnek, kivéve ha erről a VPauto tájékoztatja Önt és ehhez kifejezett előzetes engedélyt kap.

D. Az adatok megőrzésének időtartama

Az Ön adatait csak a szükséges ideig, és a gyűjtés céljával arányos ideig őrizzük meg.


Az Ön kezdeményezésére a VPautóval történt utolsó kapcsolatfelvételtől (többek között a felhasználói fiókjához való csatlakozás) számított legfeljebb 3 év, amely kapcsolatfelvétel során nem jött létre licit, foglalás vagy átvétel iránti kérelem.

E. Hozzáférési és helyesbítési jog

A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályozás rendelkezéseivel összhangban, Ön jogosult az Önre vonatkozó adatokhoz való hozzáférésre, azok helyesbítésére és törlésére, és arra, hogy az általunk tárolt személyes adatokról másolatot kapjon, strukturált (hordozható) elektronikus formátumban.


Ön jogosult továbbá arra, hogy jogos okból tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen, és tiltakozhat adatainak piackutatási célokra történő felhasználása ellen.


Jogainak gyakorlásához kérelmét küldje el nekünk a dpo@vpauto.fr e-mail címre, postai küldeményben az alábbi címre:


DPO – Service Relation Clients VPauto,
277 rue de Kerpont
CS60337
56855 Caudan Cedex


A személyes adatokhoz való minden hozzáférés, helyesbítés vagy törlés iránti kérelemhez feltétlenül csatolni kell egy személyi okmány fénymásolatát, amelyen szerepel az Ön saját kezű aláírása, és meg kell jelölni azt a címet, ahová az Ön részére a választ küldeni kell.


Jelezheti továbbá a VPauto felé, hogy többé nem kíván elektronikus vagy postai leveleket vagy SMS (Short Message Service) üzeneteket, elégedettségi felméréseket, promóciós információkat és ajánlatokat kapni, vagy úgy, hogy a megadott linkre kattintva követi az utasításokat, vagy az SMS-t küldő számra a „STOP_VPAUTO” szó elküldésével (nem feláras SMS).


Vállaljuk, hogy az ilyen kérésekre a kérés beérkezésétől számított egy hónapon belül válaszolunk.


Jogainak gyakorlásával kapcsolatos vita esetén panasszal élhet a Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (francia adatvédelmi hatóság) felé.

F. Cookie-k és egyéb nyomkövetők

A VPauto cookie-kat és más nyomkövetőket használ a webhelyein és az alkalmazásokban.


A cookie (süti) kifejezés több olyan technológiát foglal magában, amelyek segítségével követhetőek az internetfelhasználó böngészései vagy elemezhető a viselkedése. Ezek a sokrétű technológiák folyamatosan fejlődnek.


A http cookie, a jelenleg leggyakrabban használt technológia, egy kis szöveges fájl, amelyet az Ön számítógépének, táblagépének vagy okostelefonjának böngészője elment, és amely lehetővé teszi a felhasználó adatainak tárolását a navigáció megkönnyítése és egyes funkciók lehetővé tétele céljából.


Technikai vagy látogatottsági cookie-k:


Ezeket a cookie-kat a VPauto az alábbi célból használja:


 • Látogatottsági statisztikák készítése (látogatások száma, megtekintett oldalak száma, a böngészési folyamat elhagyásainak száma stb .) szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása céljából.
 • A webhely és az alkalmazás megjelenését az Ön termináljának megjelenítési preferenciájához adaptálni (használt nyelv, képernyőfelbontás, használt operációs rendszer stb.).
 • Az űrlapokon megadott információk tárolása, a személyes területekhez, például az Ön felhasználói fiókjához való hozzáférés kezelése és biztonságossá tétele.
 • Biztonsági intézkedések végrehajtása, például kérik, hogy lépjen be ismét a felhasználói fiókjába, miután bizonyos ideig nem használta.

Az Ön engedélyével használt harmadik féltől származó cookie-k:


Ezeket a cookie-kat a VPauto az alábbi célokra használja:


 • Méri a megtekintett oldalak számát, a látogatások számát, a látogatók aktivitását a webhelyen, visszatérésük gyakoriságát a Google Analytics típusú közönségmérési megoldások segítségével.
 • Az Ön igényeihez igazított ajánlatokat és szolgáltatásokat kínál, valamint a terminálján megjelenő tartalmat adaptálja az Ön által megadott személyes adatok alapján (célzott reklám, piackutatás stb.).
 • A webhelyünkön vagy az alkalmazásunkban megtekintett vagy árverésre bocsátott termékek azonosítása, hogy a vpauto.fr. webhelyen kívül, e-mailben küldött reklámajánlat személyre szabása céljából.

A cookie-kkal kapcsolatos választási lehetőségei:


Általában ellenezheti a cookie-k rögzítését a böngésző kapcsolódási paramétereinek beállításával. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben böngészője úgy van beállítva, hogy minden cookie-t elutasít, előfordulhat, hogy nem tud megrendeléseket, foglalásokat végrehajtani, vagy részt venni élő árveréseken, illetve nem tudja kihasználni webhelyünk alapvető funkcióit.


Kérjük, hogy a lehető legjobban konfigurálja a böngészőjét. A cookie-k blokkolására szolgáló eljárások a főbb böngészőkön:Lehetősége van arra is, hogy az okostelefonjának operációs rendszerében beállítsa a cookie-k elhelyezését:


G. Harmadik fél webhelyei

A webhelyen vagy az alkalmazáson található linkek külső webhelyekre irányíthatják Önt. Ezeknek a webhelyeknek az adatvédelmi irányelvei eltérőek lehetnek az e-cat Marketplace által ismertetett irányelvektől. Ezért azt javasoljuk, hogy olvassa el az egyes érintett webhelyek személyes adatvédelemi szabályzatát.


Mindenesetre nem vállalunk felelősséget azért, ha az érintett webhelyek valamelyikének tartalma sértené a hatályos törvényi vagy rendeleti előírásokat.

H. Megvalósított biztonsági intézkedések

Adatainak biztonsága érdekében többek között az alábbi intézkedéseket tettük azzal a szándékkal, hogy megakadályozzuk adatainak deformálódását, sérülését, vagy illetéktelen harmadik fél hozzáférését:


 • Az adatok tárolására szolgáló helyiségekhez való hozzáférés fizikai védelme (biztonságos épület).
 • A felhasználók egyéni jelszavakkal történő azonosítási eljárásának megvalósítása.

I. Az adatvédelmi irányelvek frissítése

Az adatvédelmi irányelvek bármikor módosítható vagy változtatható. Kérjük, olvassa el rendszeresen.


Jogainak gyakorlásával kapcsolatos további gyakorlati információkért kérjük, keresse fel a Commission Nationale Informatique et Libertés (francia adatvédelmi hatóság) honlapját, különösen a következő oldalt: https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits